Ma de in China

太多的绝望。

http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1732613.shtml

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4701280b0100fpjr.html

http://blogsearch.google.cn/blogsearch/story?hl=zh-CN&bcid=1415666869&bc_lang=zh-CN

3 thoughts on “Ma de in China

 • 图林老姜

  次韵宾旸斋中独坐五首
  【宋】方回
  谁欤载笔掌丝纶,雾雨何伤隐豹文。
  绝望都俞参稷契,劣能损益记周殷。
  蠹残书册犹堪觑,草没阶除尽不耘。
  郑老襟期少陵解,从渠衮衮更纷纷。

  偈颂一百二十三首
  【宋】释普度
  大海扬尘,高源出水。
  狭路相逢,知心有几。
  明明玉鉴光中,浩浩烟波万里。
  鸑鷟擎头,金鳞摆尾。
  江北江南绝望时,一声霹雳清飚起。

  Reply

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注


*